Allmänt om bloggar

    Bloggar är något som blivit ett samlingsnamn för alla de sajter på nätet där människor dagligen eller ett par gånger per vecka skriver om olika saker eller sig själva och sina intressen. Här ges det utrymme och frihet att spekulera samt visa sina känslor så andra läsare kan ta del av detta. Att […]